W dniach 24-26 września br. w Szczecinie wizytuje grupa firm z Niemiec. Organizatorem wyjazdu jest Związek Małej i Średniej Przedsiębiorczości, który zrzesza w Niemczech kilkadziesiąt tysięcy przedsiębiorstw. 24 września br. w nowej siedzibie Izby odbyło się spotkanie z polskimi firmami, zainteresowanymi współpracą.

Jako, że specjalizujemy się w reklamie kierowanej na sieć Niemiecką, również wzięliśmy udział w spotkaniu.

Pozdrawiamy serdecznie wszystkich uczestników i dziękujemy za ciekawie spędzony czas.